Privasi

 1. Dasar Privase ini menjelaskan cara bagaimana QQclubs.com mengendalikan butiran peribadi dan data dimasukkan anda untuk menyertai serta pengurusan penyertaan produk dan platform permainanan dengan fungsi dan sistem operasi website kami. Sila rujuk kepada artikel 4.
 2. Dengan ini anda setuju, mengakui dan memberi persetujuan kepada QQclubs.com memproses butiran peribdai dan data untuk tujuan berikan akses, pendaftaran akaun dan penggunaan website untuk membenarkan penyertaan dalam produk dan platform permainan bertujuan memberikan perkhidmatan kepada anda.
 3. QQclubs.com cuma akan menggunakan butiran peribadi dan data tujuan penyertaan dalam produk dan platform permainan dan menjalankan operasi berkenaan dengan penyertaan dalam produk dan platform permainan dan pengesahan prosedur akaun anda sahaja.
 4. Dengan penyerahan butiran peribadi dan data kepada kami dan penggunaan website, anda dengan ini bersetuju kepada pendedahan antara syarikat miliki QQclubs.com (serta dan tidak terhad kepada jualan silang jenama, pembekal, gerbang pembayaran) mungkin bertanggungjawab untuk sebahagian daripada kesemua fungsi dan operasi sitem dan website yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

  Your personal information and data may be use together with other information for the purpose of:
  • Berkaitan dengan pembayaran transaksi sama ada secara online atau offline.
  • Transaksi taruhan
  • Pengurusan akaun member dan pembinaan profil member
  • Mematuhi dengan tugasan undang-undang dan peraturan kami
  • Kajian member,tinjauan dan anlisis
  • Tawaran promosi dan servis dan produk kami.
  • Mengawasi tansaksi member untuk tujuan elakkan scam, aktiviti pertaruhan dicurigai, pengubahan wang haram, penderaan bonus, bersuhabat dan penipuan
 5. Wakil perkhidmatan pelanggan kami mungkin akan menghubugni anda dengan cara panggilan telefon, emel, teks mesej ringkas (SMS) dan/atau melalui segala saluran telekomunikasi. Pangillan telefon daripada pasukan Khidmat Pelanggan wakil pasukan kami direkod untuk tujuan latihan dan tujuan sekuriti dengan tujuan resolusi mengenai pertanyaan daripada servis diterima anda
 6. Cookies ialah butiran informasi yang ditransfer kepada cakera keras komputer anda. Sebahagian cookie yang digunakan adalah perlu untuk mengoperasikan website kami. Sila padamkan cookie daripada laman pelayar anda jika anda tidak mahu simpan cookie dalam komputer anda.
 7. Sebarang penggubahan kepada Dasar Privasi kami akan dipaparkan dalam laman ini dan akan berkuat kuasa dengan segera.
 8. QQClubs.com mungkin menerbitkan butiran kemenangan anda dalam website bawah laman "Winners" dan pemasaran kolateral tertentu (contoh: banner,surat berita). Penerbitan berikut akan disertakan member "Username" dan jumlah kemenangan